Llogaritë

Produktet e depozitave

LLOGARIA AKTUALE

Ju mund të përfitoni duke hapur një llogari rrjedhëse në Bankën tonë, në EUR ose në USD. Ju lutemi kontaktoni degët tona për detaje të mëtejshme.


Llogaria e depozitave me kohëzgjatje

Bëni kursimet tuaja të sigurta dhe fitoni interes shtesë nga tarifat e Bankës Ziraat me një llogari të depozitave me kohëzgjatje. Ju mund të keni llogari të depozitave me afat në EUR ose në USD

Dokumentet e nevojshme për të hapur një llogari:

  • Dokument i vlefshëm i identifikimit (Pasaportë, letërnjoftim ose patentë shoferi)
  • Vërtetim për adresën tuaj me të paktën 1 dokument të faturës së shërbimeve (gazit, ujit, faturë elektrike etj). Faturat e shërbimeve nuk duhet të jenë më të vjetra se 3 muaj


Dokument i vlefshëm i identifikimit (Pasaportë, letërnjoftim ose patentë shoferi)

Vërtetim për adresën tuaj me të paktën 1 dokument të faturës së shërbimeve (gazit, ujit, faturë elektrike etj). Faturat e shërbimeve nuk duhet të jenë më të vjetra se 3 muaj