Llogaritë

Klientët tanë biznesore (Bankës për Biznes) ofrojnë këto lloj llogarish:

  • Llogaria rrjedhëse
  • Llogaria e depozitave me kohëzgjatje

Dokumente për hapjen e një llogarie:

  • Certifikata e regjistrimit të ndërmarrjes
  • Certifikata e numrit FISCAL
  • Statusi i ndërmarrjes
  • Dokumenti Personal i Përfaqësuesit Ligjor