Vizioni dhe Misioni

Visioni yne

Të jemi një bankë që është universale, e respektuar dhe që ka një vlerë të lartë në treg; një bankë që ofron shërbim të gjerë, të besueshëm kudo në Turqi dhe në botë me të njëjtën cilësi, dhe plotëson nevojat e çdo segmenti; një bankë që i sheh burimet njerëzore si pasurinë e saj më të vlefshme; një bankë që vazhdimisht bën ndryshime dhe krijon vlerë në atë mënyrë që të përshtatet me të kaluarën e saj me rrënjë të thella; një bankë që premton më shumë nga një bankë në çdo fazë dhe shërben si model për konkurrencën e saj.

Misioni yne

Të jemi një bankë që i kupton nevojat dhe pritjet e klientit, duke u ofruar kështu zgjidhjet më të mira dhe rekomandimet për vlera nga kanali më i përshtatshëm; një bankë që sjell në çdo segment të shoqërisë një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh në mënyrën më të shpejtë, më efektive, përmes rrjetit të saj të gjerë të degëve dhe kanaleve alternative të shpërndarjes; një bankë që operon me përfitim dhe produktivitet në standarde globale duke iu përmbajtur  vlerave te saj etike dhe përgjegjësive sociale; një bankë që mban kënaqësinë e klientit për të qenë më e rëndësishme se çdo gjë tjetër.

Strategjitë tona

Bankim për të gjithë

 • Për të qenë një "Bank Morale" që sjell kënaqësi dhe lumturi nga puna me klientët e saj,
 • Për të ofruar shërbim universal në të njëjtin nivel të lartë të cilësisë kudo në botë,
 • Për të menaxhuar financimin e saj bujqësor - veçanërisht industrial bujqësor,
 • Për të siguruar rritje organike lokalisht dhe globalisht ne rrjetin e shpërndarë.

Bankim effektiv

 • Për të siguruar optimizimin e shpërndarjes sektoriale në portofolin e klientëve të korporatave,
 • Për të menaxhuar në mënyrë aktive cilësinë e kredisë përmes proceseve më efektive të kredisë,
 • Për të siguruar menaxhimin efektiv të biznesit dhe shpenzimeve.

Lojtar global

 • Për të fituar një rritje të shpejtë të pjesës së sektorit të transaksioneve të tregtisë së jashtme,
 • Për t'u ofruar klientëve vlera globale,
 • Për t'u integruar në mënyrë më efektive me strukturën financiare ndërkombëtare,
 • Të jesh në tregjet e Afrikës Veriore, Lindjes së Mesme, Rajonit të Gjirit dhe Lindjes së Largët.