Ziraat Bosnia

ZIRAAT BANK
është me Ju
në të gjithë
Botën
 

Apliko në pozitat tona të hapura dhe bashkohu në ekipin tonë të bankës Ziraat, Zyra Qëndrore Prishtinë.
Pozitat janë të hapura deri me datën 8 Dhjetor 2023!
Pozitat e hapura janë:
1. Physical Security Officer
2. Network Specialist
3. MIS Specialist
Dërgo CV-në tuaj në emailin kosovo@ziraatbank.com

Ziraati Më I Afërt