Kontakt

T.C. Ziraat BAnk A.S. - Dega në Kosovë

Rr Pashko Vasa nr. 18 10000 Prishtinë Republika e Kosovës


Telefon
+383 38 222 000

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dega në Prizren

Remzi Ademaj, 62, Prizren/Kosovo


Telefon
+383 38 222 000

Paralajmërim Për Formën