Kredi blerëse

Ziraat Bank ka nënshkruar një marrëveshje me Bankën e Kreditit të Eksportit në Turqi (Türk Eximbank) për mbështetjen e eksportit duke financuar kompanitë importuese të mallrave me origjinë turke në vendet ku operojnë degët tona jashtë shtetit.

Degët tona jashtë shtetit mund t'u japin hua këtyre firmave me;

  • Norma e favorshme e interesit
  • Dollar amerikan ose EUR,
  • Afati minimal prej 6 muajsh, afatshkurtër në financimin për mallrave të konsumit, afatgjatë në financimin e mallrave të investimeve
  • Pagesa e principalit dhe interesit çdo 6 muaj

Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni degët tona.