Prej Turqisë

Në degët tona Ju mund të tërhiqni shuma të ndryshme nga llogaria që keni në Ziraat Bank Turqi në mënyrë të sigurt dhe me norma të favorshme të këmbimit dhe komisionit