Dërgesa dhe Pranimet e parave

Trasfertë e shpejt, sigurt dhe lehte në dhe nga shtete të ndryshme, duke përfshi dhe rrjetin e Ziraat Bankës në Turqi. Ju do të ndihmoheni nga rrjeti i gjerë korrespodentë, i mirënjohës në të gjithë botën

Transferet realizohen nëpërmjet sistemit kombëtarë të trasfereve SKN dhe atij ndërkombëtarë SWIFT.