Kreditë

KREDITË KONSUMUESE

Për të financuar nevojat tuaja personale aplikoni për kredi konsumuese me afat deri në 60 muaj, me norma të interesit të favorshme dhe mundësi pagese sipas preferencës tuaj.

KREDI VETURE

Të keni makinën e ëndrrave tuaja tani është shumë e lehtë. Veturë e re apo e vjetër, ju vendosni për automjetin që ju dëshironi të blini. Përfitoni nga përparësitë Kredisë për Veture duke shfrytëzuar normat e favorshme të interesit me afat deri në 84 muaj dhe mundësi të ndryshme të shlyerjes

KREDI HIPOTEKARE

Aplikoni për kredi për shtëpi që të keni shtëpinë e ëndrrave tuaja. Në vend që të paguani qira, ju mund të keni shtëpinë tuaj duke paguar në këste mujore. Me norma të favorshme, deri në 10-vjet afat, mundësitë e pagesës e ndryshme ...

KREDI KONSUMUESE ME KOLATERAL

Nëse keni nevojë për një mbështetje financiare më të madhe se sa që një kredi konsumuese mund të mbulojë, ne ju ofrojmë kredi konsumuese me kolateral me afat më të gjatë, deri në 120-muaj, dhe pagesa më të ulëta mujore.

Tiparet:

  • Norma fikse të interesit
  • Hipotekë e domosdoshme për patundshmëri.>
  • Mund të kërkohet Kolateral i mëtejshëm nëse konsiderohet e nevojshme nga dega.

Ju lutem vizitoni degët tona për informata më të hollsishme