Kontakti

T.C. Ziraat BAnk A.S. - Dega në Kosovë

Rr Pashko Vasa nr. 18 10000 Prishtinë Republika e Kosovës

Telefoni: + 381 38 222 000

Posta elektronike: info@ziraatbank-kosova.comcaptcha