Vizioni dhe Misioni

Vizion ynë

Të jetë një bankë universale, e respektuar dhe ka vlerë të lartë në treg; një bankë që ofron shërbime të gjerë e të besueshme kudo në Turqi dhe Botë me të njëjtën cilësi, dhe plotëson nevojat e çdo segmenti; një bankë që i sheh burimet njerëzore si pasurinë e saj më të vlefshme; një bankë e cila vazhdimisht bën një dallim dhe krijon vlera në një mënyrë që i ka hije për të kaluarën e saj me rrënjë të thella; një bankë që premton më shumë nga një bankë e çdo niveli dhe shërben si model për konkurrentët e saj.

Misioni ynë

Të jetë një bankë që kupton nevojat dhe pritjet e konsumatorëve, duke u ofruar zgjidhjet më të mira dhe rekomandime me vlerë në kanalin më të përshtatshëm; një bankë që sjellë për çdo segment të shoqërisë një gamë të gjerë të produkteve dhe shërbimeve në mënyrën më të shpejtë, më të efektshme përmes rrjetit të saj të gjerë të degëve dhe kanaleve alternative të shpërndarjes; një bankë që operon me fitim dhe produktivitetin në standardet ndërkombëtare dhe njeh vlerat etike dhe përgjegjësinë sociale; një bankë që mbajtja e kënaqësisë së konsumatorit është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër.

Strategjia jonë

Bankë për të gjithë

  • Të jetë “Bankë Morale” që buron kënaqësi dhe lumturi nga puna me klientët e saj
  • Të sigurojë shërbim universalë me kualitet të lartë në nivel të njëjtë kudo në botë
  • Të menaxhojë financimin e bujqësisë – veçanërishtë bujqësisë industriale – në mënyrë më efikase
  • Të sigurojë rritjen organike të rrjetit të shpërndarjes bankare në nivel lokal dhe global

Lojtarë Global

  • Të mirëmbajë rritjet e shpejt në pjesën e sektorit të transaksioneve të tregtisë së jashtme
  • Të sigurojë vlera të nivelit global për klientë
  • Të integrohet në mënyrë më efektive me strukturën financiare ndërkombëtare,
  • Të jetë në tregjet e Afrikës së Veriut, Lindjen e Mesme, rajonin e Gjirit dhe Lindjen e Largë